Reglemente

• Medlemsavgiften 2018 i Mediaverkstaden Skåne är 750:- för enskilda medlemmar, 1500:– för organisationer. Insatsen är 500:-, vilket återbetalas vid utträde ur föreningen.

• Verkstadens datorer och övriga apparater är endast till för medlemmens egna icke- kommersiella arbeten som är knutna till ett projekt. Vid annat arbete kan apparaterna hyras (140:-/tim för datorerna, 40:-/tim för scanner, 1 kr/kopia för kopiering).

• Bokning av datorerna sker på www.mediaverkstaden.org/bokning. Max 12 timmar/dag och max 2 dagar åt gången får vara bokade. Bokning får endast ske för ett specifikt projekt. Vid annat arbete får datorn användas i mån av plats.

• Efter en timme utan att datorn tagits i bruk anses bokningen vara förverkad och strykes från listan.

• Inga program, typsnitt, tillägg eller dylikt får läggas in på datorn utan samråd med den ansvarige på verkstaden. Vid pågående arbete som är sammanhängande kan detta eventuellt frångås, men för medlemmens egen skull ombedes medlemmen att alltid använda de olika sparmöjligheter som finns. Vid större arbeten uppmanas medlemmen att använda en egen extern hårddisk. Verkstaden ansvarar ej för medlemmens material som lämnas på hårddisken, utan raderar material från hårddiskarna när så anses nödvändigt för datorernas användbarhet.

• Utskrifter och kopiering ska antecknas i pärmen som står i anslutning till skrivaren. Avgiften faktureras medlemmen minst en gång per år.

• Kaffe och te finns för fri förbrukning i pentryt.

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page