Förstudie

Ivana Machackova, Förstudie, Skulpturpark mellan stad och land

måndag, augusti 6th, 2018

Förstudiens syfte var att utvärdera möjligheter för etablering av en skulpturpark som en ny aktör inom kultur- och besöksnäring i nordöstra Göteborg. Göteborgs stads Kulturprogram slår bl.a. fast att:
”Stadens kulturverksamhet ska utformas och utvecklas utifrån ett hela-staden-perspektiv. Göteborg är uppdelad i tio stadsdelar, som var och en motsvarar en relativt storsvensk stad. Kultur har fundamental betydelse för att dessa stadsdelar ska kunna samspela under likartade betingelser. Samverkan mellan förvaltningar, bolag, föreningsliv, fria kulturutövare med flera aktörer ska uppmuntras då det skapar förutsättningar för ett rikare och mer differentierat kulturutbud i stadens alla delar. Strategiskt arbete och framtidsplanering inom kultursektorn ska ske i dialog med brukarna.”
Kulturförvaltningen uppmuntrar satsningar i förorter i strävan att decentralisera kultur i staden och att skapa en mer jämlik attraktivitet för alla stadsdelar. Detta kommer att leda till ny destinationsutveckling och nya intressanta besöksmål.

Idén med en skulpturpark i nordost utgår från möjligheten att skapa ett unikt besöksmål med hög konstnärlig kvalité i gränsområdet mellan stad och land. Det handlar också om möjligheten att skapa en ny plats för interkulturella möten i flera aspekter: möten mellan periferi och centrum, mellan professionella konstnärer och lokalsamhället, mellan generationer och olika kulturer.

Tanken är att i en skulpturpark presentera storskaliga verk av nutida skulptörer bosatta i Sverige och även att erbjuda skulptörerna hjälp att nå ut till sina målgrupper. Man vill på sikt även kunna bjuda in utländska skulptörer till residens och samarbeten i innovativa forskningsprojekt inom skulptur och samverkan mellan skulptur och hållbar arkitektur. Skulpturerna ska vara till salu och med bra informationsspridning finns det en potential att de ska efterfrågas både i Sverige och internationellt.

Förstudien har gjorts av Ivana Machackova med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Jordbruksverket.

Hela förstudien hittar du här: Redovisning av förstudien för Skulpturpark mellan stad och land 19 apr 2018

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page