OM MEDIAVERKSTADEN

Mediaverkstaden är en ekonomisk förening vars utgångspunkt är att ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av bild, video, ljud och trycksaker i egen regi. Mediaverkstaden bildades 2010 när Tidskriftsverkstaden Skåne och Digitala Bildverkstaden slogs ihop. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.

Vi har ca 150 medlemmar, både enskilda personer och organisationer, och aktiviteten på Mediaverkstaden är ofta hög. Väldigt många av konst- och fotoutställningarna som visas på gallerier i Malmö med omnejd har producerats på Mediaverkstaden, och åtskilliga tidskrifter, böcker och kataloger redigeras här varje år.

Mediaverkstaden har också utåtriktad verksamhet, och samarbetar bland annat med Malmö stadsbibliotek, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Vi ingår i nätverket av kollektivverkstäder i Malmö tillsammans med KKV Grafik, KKV Monumental och KKV Textil. Vi driver en webb-butik för kulturtidskrifter Tidskriftsbutiken, Sveriges enda försäljningsställe med över 200 kulturtidskrifter samt den nystartade multipel.nu, en webb-butik för konstmultiplar och ett samtidskonstarkiv och diskussionsplattform för konstgenren multiplar Multipel.nu

Vår verksamhet stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Region Skåne och Malmö Stad.  • Nyhet! Kurs i Multipelproduktion

    2015 NYHETER! Nu startar en ny intensiv 6-veckors kurs i Multipelproduktion på Mediaverkstaden Skåne. Kursstart 16 februari och går fram till den 27 mars. Kursen är uppdelad i 2 moment, en 3D- del och en 2D -del. Det finns därför också möjlighet att ansöka till hela kurspaketet, men också att gå enbart en av kursens delar, dvs. 3D-delen eller 2D-delen. Kursen startar med 3D-delen vilken pågår under 3 veckor för att sedan gå över till 2D. För de som ansöker till hela kurspaketet finns möjligheter att arbeta med alla tekniker under hela perioden. Kursen är till bredden fylld av spännande möten med prominenta gästlärare som vanligt. Huvudlärare för kursen är Peter Johansson och David Krantz. Ansök på Kultur Media Syd senast 2 februari. Multipelproduktion Kultur Media Syd
  • MULTIPEL.NU

    Mediaverkstaden i Skåne driver ett webbgalleri för multiplar. multipel.nu är sidan om en butik för genren konstmultiplar också ett samtidskonstarkiv och diskussionsforum för genren. Just nu visas "multiplar, i showmontrar på Ystad konstmuseum, Molekyl Gallery, Malmö, Radisson Blu Hotel, Malmö, Konstfrämjandet Skåne, samt i Konstautomaten som nu är placerad på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Nyhet är att Multiplar nu även säljs direkt i butiken på Form/Designcenter i Malmö. Multipel.nu
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page