OM MEDIAVERKSTADEN

Mediaverkstaden är en ekonomisk förening vars utgångspunkt är att ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av bild, video, ljud och trycksaker i egen regi. Mediaverkstaden bildades 2010 när Tidskriftsverkstaden Skåne och Digitala Bildverkstaden slogs ihop. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.

Vi har ca 150 medlemmar, både enskilda personer och organisationer, och aktiviteten på Mediaverkstaden är ofta hög. Väldigt många av konst- och fotoutställningarna som visas på gallerier i Malmö med omnejd har producerats på Mediaverkstaden, och åtskilliga tidskrifter, böcker och kataloger redigeras här varje år.

Mediaverkstaden har också utåtriktad verksamhet, och samarbetar bland annat med Malmö stadsbibliotek, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Vi ingår i nätverket av kollektivverkstäder i Malmö tillsammans med KKV Grafik, KKV Monumental och KKV Textil. Vi driver en webb-butik för kulturtidskrifter Tidskriftsbutiken, Sveriges enda försäljningsställe med över 200 kulturtidskrifter samt den nystartade multipel.nu, en webb-butik för konstmultiplar och ett samtidskonstarkiv och diskussionsplattform för konstgenren multiplar Multipel.nu

Vår verksamhet stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Region Skåne och Malmö Stad.  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen vill fungera som ett regionalt samordningscentra för produktion av kulturprojekt. Projektens målgrupp och initiativtagare är främst professionella kulturarbetare, med olika visioner, och som är i behov av en organisation att luta sig mot. Kulturrefugen är en resurs för konstnärer och andra kulturarbetare som faktureringsservice, organisatoriskt stöd vid genomförande av kulturprojekt, administrationsservice m.m. där Mediaverkstaden Skånes resurser inom digital teknik samt dess personal står till förfogande. Genom projektutveckling, handledning och annat organisatoriskt, administrativt och tekniskt stöd vill vi verka för att vara resurs och stimulans för regionens projektproduktion. Kontakta: info@mediaverkstaden.org om du har frågor eller behöver mer information om vad Kulturrefugen kan hjälpa just dig med!
  • MULTIPEL.NU

    Mediaverkstaden i Skåne driver ett webbgalleri för multiplar. multipel.nu är sidan om en butik för genren konstmultiplar också ett samtidskonstarkiv och diskussionsforum för genren. Just nu visas "multiplar, i showmontrar på Ystad konstmuseum, Molekyl Gallery, Malmö, Radisson Blu Hotel, Malmö, Konstfrämjandet Skåne, samt i Konstautomaten som nu är placerad på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Nyhet är att Multiplar nu även säljs direkt i butiken på Form/Designcenter i Malmö. Multipel.nu
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page