OM MEDIAVERKSTADEN

Mediaverkstaden är en ekonomisk förening vars utgångspunkt är att ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av bild, video, ljud och trycksaker i egen regi. Mediaverkstaden bildades 2010 när Tidskriftsverkstaden Skåne och Digitala Bildverkstaden slogs ihop. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.

Vi har ca 150 medlemmar, både enskilda personer och organisationer, och aktiviteten på Mediaverkstaden är ofta hög. Väldigt många av konst- och fotoutställningarna som visas på gallerier i Malmö med omnejd har producerats på Mediaverkstaden, och åtskilliga tidskrifter, böcker och kataloger redigeras här varje år.

Mediaverkstaden har också utåtriktad verksamhet, och samarbetar bland annat med Malmö stadsbibliotek, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Vi ingår i nätverket av kollektivverkstäder i Malmö tillsammans med KKV Grafik, KKV Monumental och KKV Textil. Vi driver en webb-butik för kulturtidskrifter Tidskriftsbutiken, Sveriges enda försäljningsställe med över 200 kulturtidskrifter samt den nystartade multipel.nu, en webb-butik för konstmultiplar och ett samtidskonstarkiv och diskussionsplattform för konstgenren multiplar Multipel.nu

Vår verksamhet stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Region Skåne och Kultur Malmö.

 •  MULTIPELPRODUKTION – NYA VÄGAR FÖR KONSTEN

  För fjärde gången ger Mediaverkstaden just nu kursen Multipelproduktion – nya vägar för konsten. Den här gången är kursen uppdelad i två 3-veckors-delar, där den första delen koncentrerar sig på 3D och den andra delen framförallt ägnar sig åt giclée-print och 2D. Tolv konstnärer deltar, och vi ser spänt fram emot vad de åstadkommit när kursen är slut den 11 april!
 • MULTIPEL.NU

  Mediaverkstaden i Skåne driver ett webbgalleri för multiplar. multipel.nu är sidan om en butik för genren konstmultiplar också ett samtidskonstarkiv och diskussionsforum för genren. Just nu visas "multiplar, i showmontrar på Ystad konstmuseum, Malmö Konsthall, Form/Designcenter, Radisson Blu Hotel, Biograf Spegeln, Konstfrämjandet Skåne, KKV textil samt i Konstautomaten som nu är placerad på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

  Kommande utställning: Multipel.nu på Form/Designcenter med öppning 7 december 2013.

  Multipel.nu

 • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

  Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.nu en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken
 • Top of page