OM MEDIAVERKSTADEN

Mediaverkstaden är en ekonomisk förening vars utgångspunkt är att ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av bild, video, ljud och trycksaker i egen regi. Mediaverkstaden bildades 2010 när Tidskriftsverkstaden Skåne och Digitala Bildverkstaden slogs ihop. Dessa båda föreningar hade då funnits sedan 1988 respektive 1997.

Vi har ca 150 medlemmar, både enskilda personer och organisationer, och aktiviteten på Mediaverkstaden är ofta hög. Väldigt många av konst- och fotoutställningarna som visas på gallerier i Malmö med omnejd har producerats på Mediaverkstaden, och åtskilliga tidskrifter, böcker och kataloger redigeras här varje år.

Mediaverkstaden har också utåtriktad verksamhet, och samarbetar bland annat med Malmö stadsbibliotek, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Vi ingår i nätverket av kollektivverkstäder i Malmö tillsammans med KKV Grafik, KKV Monumental och KKV Textil. Vi driver en webb-butik för kulturtidskrifter Tidskriftsbutiken, Sveriges enda försäljningsställe med över 200 kulturtidskrifter samt den nystartade multipel.nu, en webb-butik för konstmultiplar och ett samtidskonstarkiv och diskussionsplattform för konstgenren multiplar Multipel.nu

Vår verksamhet stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Region Skåne och Malmö Stad.

 •  MULTIPELPRODUKTION – NYA VÄGAR FÖR KONSTEN

  För fjärde gången har Mediaverkstaden gett kursen Multipelproduktion – nya vägar för konsten. Den här gången var kursen uppdelad i två 3-veckors-delar, där den första delen koncentrerar sig på 3D och den andra delen framförallt ägnar sig åt giclée-print och 2D. Huvudlärare var som tidigare Peter Johansson och David Krantz tillsammans med gästlärare och gästföreläsare samt Mediaverkstadens fasta personal gjorde också denna kursomgång till en succé. Tolv konstnärer deltog, och det var hög produktion under de sex kursveckorna. Vi ser nu fram emot nya medlemmar, nya nätverk och nya multiplar från bland annat kursdeltagarna inför nästa släpp av Multipel.nu på Galleri Ping-Pong 13 juni.
 • MULTIPEL.NU

  Mediaverkstaden i Skåne driver ett webbgalleri för multiplar. multipel.nu är sidan om en butik för genren konstmultiplar också ett samtidskonstarkiv och diskussionsforum för genren. Just nu visas "multiplar, i showmontrar på Ystad konstmuseum, Molekyl Gallery, Malmö, Radisson Blu Hotel, Malmö, Konstfrämjandet Skåne, samt i Konstautomaten som nu är placerad på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

  Kommande utställning: Multipel.nu med utökat samarbete på Molekyl Gallery med start på vernissagen 29 augusti kl 17-20.

  Multipel.nu

 • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

  Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.nu en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken
 • Top of page