Bokning

Bokning av mediaverkstadens utrustning och datorer görs online.

Bokningssystemet har flyttat till en ny server och har samtidigt uppdateras. Vi hoppas dock att ni ska känna igen er och att bokningarna ska kunna göras lika smidigt som tidigare. Hjälp gärna verkstaden med att rapportera eventuella fel/brister som vi har missat så att vi snabbt kan åtgärda och få det nya systemet att flytta på som tidigare.

BOKNINGSREGLER:

• Verkstadens utrustning och övriga apparater är endast till för framställning av medlemmarnas material. Inget privat arbete eller annat  arbete som inte handlar om att utföra medlemmens godkända projekt får utföras (vare sig redigering, utskrift eller kopiering) med mindre än att apparaterna hyrs (140 kr/h, skanning 40 kr/h, 1 kr/kopia eller laserutskrift).

• Bokning av datorerna sker på www.mediaverkstaden.org/bokning. Max 12 timmar/dag och max 2 dagar åt gången får vara bokade. Bokning får endast ske för ett specifikt projekt. Vid annat arbete får datorn användas i mån av plats.

• Organisationer får boka max två arbetsstationer åt gången. I undantagsfall kan tre datorer bokas, men då endast ett dygn i förväg. Enskilda medlemmar kan endast boka en dator åt gången.

• Efter en timme utan att datorerna tagits i bruk anses bokningen vara förverkad och kan strykas.

• Inga program, typsnitt, tillägg el.dyl får läggas in på datorerna utan samråd med den ansvarige på verkstaden. Det material som medlemmen lämnar på hårddisken i form av dokument och bilder får inte uppta mer än 100 MB per dator. Vid pågående arbete som är sammanhängande kan detta eventuellt frångås. Av säkerhetsskäl ombeds alla egna externa hårddiskar. Verkstadens datorer används av många, och verkstaden ansvarar ej för medlemmars material som lämnas på hårddisken och eventuellt försvinner.

• Utskrifter och kopiering skall antecknas i pärmen som står i anslutning till skrivaren. Utskrifter debiteras enl. separat prislista. Privata utskrifter och kopior noteras som sådana i pärmen. Avgiften faktureras medlemmen en gång per år.

• För den utrustning som medlemmen lånar med sig från verkstaden ansvarar helt och hållet medlemmen själv. Ett krav för att få låna denna utrustning är att man har en hemförsäkring som täcker eventuella skador eller en förlust.

• Konferensbordet kan endast bokas vid ett tillfälle i månaden och ej vardagar kl 10.00-18.00.

TILL BOKNING
Var god kontakta Anders Bräck för login-uppgifter.

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page