Policy mot sexuella trakasserier och diskriminering

MVS policy mot sexuella trakasserier

Mediaverkstaden ska aktivt motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling grundad på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 2017:282) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upplevs som kränkande och ovälkomna.
Sexuella trakasserier kan hota den drabbades arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter. Om trakasserierna fortsätter kan det leda till sjukskrivningar eller att man inte längre vill komma till Mediaverkstaden. När sexuella trakasserier förekommer påverkar det även omgivningen negativt.
Kvinnor och män kan såväl utsätta som utsättas för sexuella trakasserier av både kvinnor och män. Vanligast är dock att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier. Det är den som utsätts för sexuella trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Därför är det viktigt att den som upplever sig utsatt klargör att beteendet är ovälkommet.
Ansvar
Mediaverkstaden Skåne ska förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Detta innebär att den verksamhetsansvarige är ansvarig för att förebygga sexuella trakasserier och tillse att det finns fungerande rutiner för hur förekomst av sexuella trakasserier ska hanteras.
Om den verksamhetsansvarige får vetskap om att någon anställd eller medlem utsätts för sexuella trakasserier i samband med arbetet eller nyttjande, har denne ett ansvar för att omedelbart agera. På samma sätt är anställda vid Mediaverkstaden skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att en medlem utsatts för sexuella trakasserier.
Om medlem upplever sig trakasserad eller diskriminerad kontaktas föreningens ordförande Anders Bräck, tel 040-78080, anders@mediaverkstaden.org. Det finns också möjlighet att rapportera trakasserier anonymt via brev till styrelsen.
Eventuella händelser ska följas upp och utvärderas i samråd med den utsatte. Media­verkstaden avser genom utbildning och fortlöpande arbete uppdatera sig kring frågeställningar som kan uppstå.

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page